Monday, December 14, 2009

To Be Honest...

My favorite color is green. My favorite fast food is Wendy’s (which I have maybe 3 times a year). My favorite candy bar is a tie between Caramello and Heath. My favorite other candy is a Mallo-cup. My favorite gum is Orbit Spearmint. My favorite comfort food is haluski. My favorite comfort movie is Pete’s Dragon. My favorite all time movie is The Goonies. My favorite movie to just pop in and watch over and over is a tie between Blow and Goodfellas. My favorite aesthetic quality in men is brown hair and blue eyes. My favorite personality trait in men is a tie between a sense of humor and good manners. My favorite board game is Trivial Pursuit. My favorite holiday is Thanksgiving.

My least favorite color is a tie between red and yellow. My least favorite fast food (coincidentally) is McDonalds (and I have not eaten there in about 10 years). My least favorite candy bar is a Take Five (I like pretzels, I like chocolate; I don’t like them together). My least favorite other candy is anything licorice. My least favorite gum is Juicy Fruit. My least favorite comfort food is my mom’s hamballs (yuck – it even sounds gross, right?). My least favorite comfort movie is Demonic Toys (there’s a story to that). My least favorite movie ever is Bug. My least favorite movie that I continue to watch when it comes on is Christmas with the Kranks (sigh). My least favorite aesthetic quality in men is dirty nails. My least favorite personality trait in men is arrogance. My least favorite board game is Monopoly. My least favorite holiday is Christmas (bah-humbug).

There. We just had a simulated first date. What do you think?

Ya…me neither. Dating is stupid. And least favorite is an oxymoron.

1 comment:

Unknown said...

vết thương bằng nắm tay người thường. Ngoại trừ việc đó, trên mi tâm

người khổng lồ cũng có một đồ án hình cây búa. Cái đồ án rất mờ, nếu

không nhìn kỹ rất khó nhận ra được.

Người thanh niên đó tên là Mã Lương, một tu sĩ của Chiến Thần điện thuộc

tam cấp tu chân quốc Hỏa Phần quốc. Người đó đã ở chiến trường ngoại

vực hơn ba mươi năm, nên có rất nhiều kinh nghiệm.
học kế toán tại hải phòng
trung tâm kế toán tại hoàng mai

học kế toán tại bắc giang
học kế toán tại thanh xuân
http://kylin1st.com
học kế toán thực hành
http://cattleyavn.com
học kế toán tại bắc ninh
dịch vụ báo cáo tài chính
kế toán cho giám đốc quản lý
trung tâm kế toán tại quảng ninh
học kế toán tại bắc ninh
học kế toán tại hà đông

Cần phải nói rõ một chút: Chiến trường ngoại vực là một địa phương thần

bí. Ở đây, dung nhan con người sẽ giữ nguyên. Chỉ khi rời khỏi mới nhanh

chóng thay đổi.

Hắn đang đào bới, chợt biến sắc ngã xuống đất. Từ xa, một đạo ánh sáng

nhanh chóng lao tới, vọt qua bên cạnh hắn. Thanh niên ngẩn người. Vừa

rồi, hắn thoáng nhìn thấy trong làn ánh sáng đó có một hạt châu. Vì vậy

hắn không nói tiếng nào, vứt bỏ bộ giáp của người khổng lồ, nhanh chóng

đuổi theo.

Hắn ở không gian ngoại vực đã ba mươi năm. Ngoại trừ người sống ra, hắn